RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, W TYM PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2019 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730.)

1.Administratorem Pan/i danych osobowych jest Awaplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-241, ul. Przedpole1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail ​ozontech@ozontech.pl​, telefonicznie pod numerem+48 22 868 09 60 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w kilku celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, a także celów archiwizacyjnych.

3.Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do zawarcia umowy.

4.Ma Pan/i prawo do żądania od Awaplast Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzania Pana/i danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawie ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. BRODO, co oznacza, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/i jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy.

6.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz Awaplast Sp. z o.o. usługi księgowo-kadrowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie, pocztowe, prawnicze, informatyczne, bankowe i ubezpieczeniowe.

7.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, ale także i później, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.8.Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.